Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor alles wat wij aanbieden is veel voorwerk nodig (denk aan reserveringen, het verzamelen en voorbereiden van materialen, email contact, planning). Als jij je aanmeld voor een van onze cursussen, opleidingen of expedities zijn wij al heel lang daarvoor aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat alles door kan gaan, goed geregeld is en geslaagd wordt.

Ons verzoek aan jou om deze voorwaarden goed door te lezen. Heb je vragen, laat het weten!

1. Overeenkomst

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, opleidingen en expedites en alle andere diensten die met EXTRA overeen worden gekomen.

1.2. Door deze ‘Algemene Voorwaarden’ te accepteren, maak je een bindende overeenkomst met EXTRA en ben je verplicht om het afgesproken bedrag te betalen.

1.3. Voor alle losse cursussen en de ‘Track & Sign opleiding’ is de minimum leeftijd 16 jaar als je alleen wilt komen. Voor alle expedities en jaaropleidingen moet je minimaal 18 jaar zijn.

2. Aanmelden en betalingen

2.1. Gebruik voor het aanmelden het aanmeldformulier op deze website. Je krijgt daarop per mail altijd een bevestiging van ontvangst.

2.2. Een aanmelding is geldig als het aanmeldformulier en het (aanbetalings)bedrag bij EXTRA binnen zijn. Pas dan zijn wij en jij verzekerd van je plek.

2.3. Het eventueel resterende bedrag dien je daarna ook over te maken. De uiterlijke betaaltermijn wordt in de bevestigingsmail genoemd. Dit is de mail die je krijgt nav je aanmelding.

2.4. Alleen als je aanmelding compleet is (zie 2.1. t/m 2.3.) krijg je de resterende informatie per mail gestuurd (plaats, tijd, bagage, etc.).

2.5. De betalingsgegevens krijg je toegestuurd in de mail waarin je aanmelding bevestigd wordt (zie 2.1).

2.6. In de volgende gevallen moet je het volledige cursusgeld ineenkeer overmaken:
- losse weekend- en dagcursussen: Als je je aanmeldt binnen 8 weken voor aanvang van de cursus.
- expedities en opleidingen: Als je je aanmeldt binnen 12 weken voor aanvang.

2.7. De kosten en de data van ons aanbod staan op de desbetreffende aanbodpagina’s vermeld.

2.8. Bij betaling in termijnen (zowel algemene als -mogelijk- individueel afgesproken termijnen) ben je verplicht om het volledige bedrag te betalen, ook als je tijdens de opleiding, cursus of expeditie stopt.

3. Annuleren

Door jezelf:

3.1. Als je toch moet annuleren, laat het ons dan zo snel mogelijk per telefoon en email weten i.v.m. de planning. We hebben vaak een wachtlijst voor onze programma’s en als we jouw vrijgekomen plaats kunnen invullen, wordt je betaling teruggestort.
Hoe later je ons op de hoogte brengt van je annulering, hoe minder waarschijnlijk het is dat we jouw vrijgekomen plek kunnen vullen.

3.2. Binnen Nederland:
Bij annuleren van dagcursussen en losse weekenden
- voor het vasthouden van je plek houden wij, ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag in.
- bij een annulering binnen 8 tot 4 weken voor aanvang van de cursus houden wij 50% van het totale cursusbedrag in.
- bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang van de cursus houden wij het volledige cursusgeld in, tenzij wij een vervanging kunnen regelen.
Bij annuleren van opleidingen
- voor het vasthouden van je plek houden wij, ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag in.
- bij een annulering binnen 12 tot 8 weken voor aanvang van een opleiding of expeditie houden wij 50% van het totaalbedrag in.
- bij annulering vanaf 8 weken voor aanvang van de opleiding of expeditie houden wij het volledige bedrag in, tenzij wij een vervanging kunnen regelen.

3.3. Buiten Nederland:
Bij annuleren van losse cursussen, expedities en opleidingen
- voor het vasthouden van je plek houden wij, ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag in.
- bij een annulering binnen 14 tot 12 weken voor aanvang van een opleiding of expeditie houden wij 50% van het totaalbedrag in.
- bij annulering vanaf 12 weken voor aanvang van de opleiding of expeditie houden wij het volledige bedrag in, tenzij wij een vervanging kunnen regelen.

Speciale annuleringsregels voor onze reis naar Namibië:
- voor het vasthouden van je plek houden wij, ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag in.
- bij een annulering na 1 September 2023 houden wij 50% van het totaalbedrag in.
- bij annulering na 1 Oktober 2023 houden wij het volledige bedrag in, tenzij wij een vervanging kunnen regelen.

3.4. Als je tijdens een cursus, expeditie of opleiding stopt, om welke reden dan ook, of op welk moment dan ook, wordt er geen betaling meer teruggestort.

3.5. Voor aanvullende afspraken voor expedities en buitenlandse reizen (ook als dit onderdeel is van een jaaropleiding), zie punt 6.

Door EXTRA:

3.6. Er bestaat altijd een kans dat een cursus, expeditie of opleiding niet doorgaat of dat EXTRA deze zonder opgaaf van reden af last. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht en het volledig betaalde geld wordt teruggestort. Redenen tot af lassen kunnen zijn:
- het niet behalen van het minimum aantal deelnemers     
- onverwachte politieke situaties in een van de landen waar wij met onze expedities heengaan, waardoor een reis naar dat land niet meer mogelijk of verantwoord is.

3.7. Wij doen ons uiterste best om het beschreven programma ook zo aan te bieden als het op de site beschreven is. Maar er bestaat altijd een kans dat EXTRA tijdens een cursus het programma (moet) aanpassen.

Door overmacht:

3.8. EXTRA kan i.v.m. overmacht de overeenkomst opzeggen. In overleg met de deelnemer(s) zoeken wij naar een mogelijkheid om op een ander tijdstip alsnog deel te nemen, of deel te nemen aan een alternatieve cursus of expeditie.
Onder overmacht wordt verstaan:
- een toestand die EXTRA niet kan worden toegerekend maar waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.
- onverantwoorde weersomstandigheden (b.v. code oranje / rood).

4. Verzekeren

4.1. Je moet zelf zorgen voor een goede en/of aanvullende ziektekosten en/of annuleringsverzekering voor de duur van de cursus, reis of opleiding. Zie bijvoorbeeld punt 3.

4.2. Voor aanvullende afspraken voor expedities en buitenlandse reizen (ook als onderdeel van een jaaropleiding), zie punt 6.

5. Aansprakelijkheid

5.1. EXTRA, een medewerker, gastdocent of vrijwilliger van EXTRA, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, schade of diefstal voor, tijdens of na de cursus, opleiding of expeditie in welke vorm dan ook.

5.2. Ook al zijn onze cursussen, opleidingen of expedities niet gevaarlijk of buitengewoon risicovol, je doet altijd mee op eigen risico!

5.3. EXTRA is niet aansprakelijk voor het deelnemen aan een cursus, expeditie of opleiding waarvoor je eigen fysieke of mentale gesteldheid niet toereikend is. Er wordt altijd vooraf vermeld wat de ‘eisen’ voor deelname zijn (of op de aanbodpagina of d.m.v. een email).

5.4. EXTRA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte reiskosten.

6. Aanvullende reisvoorwaarden expedities en buitenlandse reizen (ook als onderdeel van jaaropleidingen)
Vanwege de uitgebreide organisatie die vereist is voor onze buitenland activiteiten en expedites, verschillen onze voorwaarden enigszins van de binnenlandse cursussen en opleidingen (zie punt 4).

6.1. Een geldige reis- en (aanvullende) ziektekostenverzekering met werelddekking voor de duur van de cursus, reis of expeditie is vereist. Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar is wel ons dringend advies. Denk daarbij ook aan de zelf geboekte heen- en terugreis.

6.2. Als je deelneemt aan een van onze buitenland cursussen, reizen of expedities, ben je zelf verplicht om voor alle nodige reisdocumenten te zorgen en deze tijdens de reis bij je te hebben.

7. Overig

7.1. EXTRA heeft het recht om een deelnemer te weigeren. Als deelnemer aan een van onze activiteiten wordt van je verwacht dat je je tijdens een cursus op een redelijke wijze gedraagt naar ons en andere deelnemers. We verwachten dat je de (veiligheids) instructies en afspraken opvolgt. EXTRA behoudt zich het recht voor om iemand van de cursus weg te sturen, zonder terugbetaling van het cursusgeld. Mogelijke gevallen zijn:
- gebruik van drugs of alcohol
- beledigend of gewelddadig gedrag

7.2. Daarnaast kan het gebeuren dat blijkt dat je niet goed bent voorbereid, ondanks duidelijke adviezen of voorwaarden van ons. Denk hierbij aan:
- niet kunnen voldoen aan bepaalde, vooraf gestelde, fysieke eisen
- een gebrek aan de juiste persoonlijke uitrusting
Wat betreft deze 2 punten kunnen we mogelijk tijdens de cursus nog een oplossing of aanpassing vinden. Lukt dat niet dan betekent dit wij jou niet toelaten bij bepaalde onderdelen van een cursus, of jou de verdere deelname weigeren.

7.3. Mocht het zo zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop de cursus gegeven wordt, verzoeken wij je om dit tijdens de cursus aan ons door te geven. Wij kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. EXTRA accepteert geen klachten na afloop van een cursus, expeditie of opleiding; simpelweg omdat wij er dan niets meer aan kunnen doen.

Tot slot, we zien je graag buiten, in het bos waar we thuis horen (en wat veel leuker is dan de beruchte kleine letters)!